Silsoft Oyun’a Hoşgeldiniz…

Bizi Takip Edin:

SilSoft Oyun Yeni Nesil Oyunlar

Image Alt

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ için tahsis edilmiş www.silsoftoyun.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Web Sitesi üzerindeki eşitli iletişim formlarının doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (Ad-Soyad, Telefon, Adres veya E-mail adresleri gibi) SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne vermeleri gerekmektedir.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri

Bu Gizlilik Bildirimi; Gizlilik ve güvenlik, verilerin toplanması, işlenmesi, kullanımı, depolanması ve ifşasına yönelik ilke ve uygulamalar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların ya da SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ adına faaliyet göstermeyen diğer kuruluşların ilkelerini ve uygulamalarını kapsamamakta olup, söz konusu ilke ve uygulamalardan SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  sorumlu değildir. 

Bu taraflara aşağıdakiler dahildir: (a) SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetlerinin (Oyun ve uygulamalar) bağlandığı bir site ya da hizmet sunan herhangi bir üçüncü taraf (bir bağlantının SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetlerine dahil edilmesi, bağlantı verilen sitenin ya da hizmetin tarafımızca ya da bağlı kuruluşlarımızca önerildiği anlamına gelmemektedir) ya da (b) tüm uygulama geliştiriciler, uygulama sağlayıcılar, işletim sistemi sağlayıcılar, cihaz üreticileri (Apple https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/, Google https://policies.google.com/privacy, Unity3d https://unity3d.com/legal/privacy-policy vs. gibi) – SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Hizmetleri, Oyun ve Uygulamaları ya da kurumsal Sosyal Medya Sayfalarımız, Web Sitemiz aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak diğer kuruluşlara ifşa ettiğiniz her türlü kişisel bilgileriniz dahil.

SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, iş bu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ.`in kullanıcılarla akdettiği “Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ.`in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. SİLSOFT OYUN YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.